logo

vvnk_hoofd

schenkingen & legaten

Veel van haar aanwinsten krijgt SSK 1900 van personen die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedragen en haar willen steunen d.m.v. schenking of legaat van kunstwerken en geld. Die schenkingen en legaten zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht doordat SSK door de fiscus is erkend als culturele instelling van algemeen nut (culturele ANBI). Dit houdt in dat fiscaal toegestane aftrekbare giften door de gever met 25 % mogen worden verhoogd bij de belastingaangifte. Dit kan voor de goede gevers interessante financiële voordelen opleveren. De voorzitter van SSK 1900 verschaft hierover graag nadere informatie.

jaarverslag & financiën

Beloningsbeleid van de bestuurders:
De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vacatiegeld en evenmin een vergoeding voor de overige uren die zij aan de activiteiten van de Stichting besteden.

Reiskosten voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en periodiek overleg met het Drents Museum Assen worden vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Indien de bestuurder reist met eigen auto wordt € 0,19 per gereden kilometer vergoed (woonhuis-vergaderlocatie en v.v.).

Jaarverslag & financiële cijfers
Klik hier voor het jaarverslag/financieel verslag over 2014.

wijzig lettergrootte

 

wiegmans

Bertha toe Schwartzenberg
(1891-1993)

Ineengedoken vrouwenfiguur
gips

spacer