logo

vvnk_hoofd

achtergrond

SSK 1900
De stichting is opgericht in 1964 en verzamelt in Nederland ontstane beeldende kunst en kunstnijverheid uit de periode 1885-1935, waarin de Nederlandse beeldende kunst ook internationaal gezien een hoog peil bereikte met kunststromingen als Nieuwe Kunst (elders: Art Nouveau, Jugendstil), Symbolisme, Post-Impressionisme, Amsterdamse School, Stijl, Nieuwe Zakelijkheid, Modern Traditionalisme. (voor stromingen zie VVNK website ⇒)
SSK 1900 was het initiatief van naaste familieleden van de kunstenaars. In korte tijd bracht men geheel belangeloos vele kunstwerken en documenten bijeen die in 1974 werden toevertrouwd aan het Drents Museum. Nadien is de collectie nog aanzienlijk uitgebreid.

Drents Museum
Het Drents Museum heeft veel geïnvesteerd in kunsthistorisch onderzoek, catalogisering, restauratie en expositie van de collectie en heeft vele publicaties en tentoonstellingen m.b.t. de collectie gerealiseerd. Naast de SSK-collectie heeft het museum ook een eigen collectie Kunst rond 1900 opgebouwd. De som van beide collecties vormt thans één der mooiste en ook breedste collecties van Kunst rond 1900 in Nederland. Veel van de documenten die bij de collecties behoren, zijn in bruikleen bij het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) ondergebracht.

Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900)
Deze vereniging is in 1998 voortgekomen uit SSK 1900 en bevordert de belangstelling voor de in Nederland tot stand gekomen Kunst en Kunstnijverheid rond 1900 . De vereniging telt onder haar leden veel nazaten van de kunstenaars rond 1900. Die bijzondere betrokkenheid is een belangrijke basis voor de goede samenwerking met SSK 1900, op wier beleid de leden van VVNK 1900 inspraak en invloed hebben.

Jubileum
Op 8 november 2014 viert de SSK haar 50-jarig jubileum. Bij het Drents Museum wordt hieraan aandacht besteed met de tentoonstelling "Schat aan Schoonheid, 50 jaar Stichting Schone Kunsten rond 1900" (14 0ktober 2014 - 1 maart 2015). Ter gelegenheid van dit jubileum is een SSK-bijlage gemaakt bij het septembernummer van 'Rond 1900' van de VVNK 1900.

In april 2017 heeft de SSK de collectie in zijn geheel - met instemming van de VVNK - in eigendom overgedragen aan het Drents Museum. De Stichting wordt naar verwachting medio 2017 opgeheven.

wijzig lettergrootte

 

hoef

B. Ferweda
(1880-1958)

zelfportret

bakels

J.J.C. Lebeau
(1878-1945)

Hamlet