logo

vvnk_hoofd

doelstelling & beleidsplan

De Stichting heeft ten doel het in stand houden van de culturele waarden welke door de (in Nederland ontstane) kunst en kunstnijverheid rond negentienhonderd worden gevormd. De Stichting tracht dit doel te bereiken door: De Stichting is formeel eigenaar van de collectie kunstwerken die door haar sinds 1964 werd verzameld. Deze verzameling is in beheer overgedragen aan het Drents Museum in Assen (via de Provincie Drenthe tussen 1983-2007; rechtstreeks sinds 2007).
Het bevorderen van belangstelling voor de kunstperiode 1885-1935 in Nederland was vooral in de eerste twee decennia van de Stichting een belangrijke doelstelling - naast het behouden en bijeenbrengen van kunstwerken, vooral uit schenkingen.
Inmiddels staan diverse stromingen binnen de betreffende kunstperiode volop in de belangstelling.
In 1998 kwam de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 direct voort uit de kring van betrokken personen - bovenal schenkers - binnen de Stichting. De VVNK heeft tot doel het wekken en onderhouden van de interesse voor de kunst en kunstnijverheid rond 1900.

De Stichting heeft als doel het in stand houden van de collectie en het behoud van culturele waarden die door de Nederlandse kunst en kunstnijverheid rond negentienhonderd worden gevormd.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het onderbrengen van in eigendom of in bruikleen verkregen voorwerpen in een museum of een ander openbaar toegankelijke instelling. Door het partnerschap met een museum - i.c. het Drents Museum - dient een representatief deel van de collectie openlijk en permanent tentoongesteld te zijn.
    Het overige deel van de collectie blijft toegankelijk voor studiedoeleinden;
  2. Het bevorderen van schenkingen en begeleiding van dit traject naar het Drents Museum. Verwerving van financiële middelen uit schenkingen of legaten. Contacten onderhouden met nazaten van kunstenaars die tot de collectie (kunnen) worden gerekend. Behoud van materiaal voor studie en documentatie over kunstenaars en hun werkwijze: handschriften, correspondentie, catalogi, recensies, foto's en ateliervondsten;
  3. Het onderhouden van het partnerschap met het Drents museum: het voeren van jaarlijks overleg betreffende het beleid Kunst 1885-1935, het collectieplan, de ontsluiting (o.m. via Europeana), beheer en conservering van de collectie SSK. Het vaststellen welke onderdelen nodig restauratie behoeven. Bespreken van de agenda van activiteiten. Beleid bepalen ten aanzien van het afstoten van de vele doubletten op papier binnen het LAMO-kader.
  4. Het ondersteunen van het uitgeven van monografieën, studies en andere publicaties die betrekking hebben op de collectie en de Nederlandse kunst rond negentienhonderd.

wijzig lettergrootte

 

vernieuwing

W.C. Brouwer
(1877-1933)

Vaas

spacer

spacer