vvnk_hoofd

De Vereniging

lidmaatschap | nieuwsblad | evenementencoördinatie | bestuur

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 biedt U, behalve een ambiance van gelijkgestemde kunstliefhebbers, de volgende voordelen:

  • deelname - tegen kostprijs - aan 4 of 5 door de Vereniging georganiseerde dagexcursies, die een thema in relatie tot de kunst rond 1900 hebben.
  • met een kleine extra bijdrage vanwege te maken kosten mag U daarbij introducés meenemen.
  • deelname aan de (twee)jaarlijks door de Vereniging georganiseerde symposia over Nieuwe Kunst.
  • ons nieuws- en informatieblad 'Rond 1900'. Zie elders op deze pagina.
  • tweejaarlijks, tegen gereduceerde prijs, deelname aan een op initiatief van de Vereniging georganiseerde meerdaagse buitenlandse kunstreis.
  • gratis toegang tot het Drents Museum, waar o.a. de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900 is ondergebracht.
  • uw lidmaatschap maakt soms de aanschaf van een catalogus tegen een vriendenprijs mogelijk.
  • drie keer per jaar het Drents Museum Magazine.
  • als lid van de vereniging kunt U in bescheiden mate meepraten over de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900.

De ledenbijdrage bedraagt voor gewone leden € 30 per jaar en voor partners en jongeren t/m 26 jaar € 20 per jaar. Indien u na 1 oktober lid wordt is uw bijdrage tevens voor het aankomend jaar geldig.
Uw bijdrage wordt mede gebruikt voor een Fonds voor studie en publicatie. De VVNK heeft sinds 31 januari 2010 geen ANBI status meer. Wel kan de vereniging belastingvrij schenkingen doen voor de scriptieprijs en uit het fonds Studie en Publikatie.

Aanmelding als lid kan per e-mailformulier bij de ledenadministratie.

top | home

Nieuws- en informatieblad 'Rond 1900'

Vijf à zes maal per jaar verschijnt het nieuws- en informatieblad 'Rond 1900' waarin onder andere is opgenomen:

nieuwsblad[download]
de laatst verschenen
'Rond 1900'
De evenementen en een selectie van de interessante tentoonstellingen worden verkort opgenomen op de pagina evenementen respectievelijk tentoonstellingen.

'Rond 1900' wordt op papier aan de leden toegezonden maar is ook via de website in te zien. De inhoudsopgaven van de verschenen nummers is terug te vinden in het digitale nieuwsbladarchief.
Bijdragen en tips van leden voor het nieuwsblad zijn altijd van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar de redactie.

top | home

Evenementencoördinatie

Eén van de bestuursleden is belast met de coördinatie van evenementen voor VVNK-leden. Voor informatie kunt u daarmee contact opnemen (zie hieronder).
Suggesties voor evenementen en/of hulp bij de organisatie zijn altijd welkom.

Bestuur

voorzitterEls P.M. van Veggel
vice-voorzitterEddy Engelsman
e-mail contact
secretarisKees van der Geer
De Zeven Provinciën 1
2253 XT Voorschoten
 071 - 57 64 608
e-mail contact
penningmeester /
ledenadministratie
Henk Nijhuis
Clarissenhof 46
1115 CG Duivendrecht
 020-6005403
e-mail contact
rekeningnr ING NL95 INGB 0008 1253 58 tnv Ver Vrienden Nieuwe Kunst 1900
BIC = INGBNL2A
lidIrene van Geest
lid /
evenementen
Thea de Hilster
 0299 - 432 522
e-mail contact
lid /
kunsthistorische expertise /
redactie 'Rond 1900'
Lieske Tibbe
 020 - 68 39 020
e-mail contact

Statuten VVNK

Download statuten van de VVNK 1900 herzien op 18-04-2017.View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 

ALV

Algemene Ledenvergadering
bestuur

Laren, Brinkhuis
(12 april 2014)

folder voorzijde

VVNK wervingsfolder
(voorzijde)

Bezoek Apeldoorn
(25 februari 2012)
(zie nieuwsblad)