vvnk_hoofd

'Kunst rond 1900' kunsthistorisch gezien

Vernieuwing omtrent 1900

Omstreeks de eeuwwisseling vonden er op alle terreinen van de vrije en toegepaste kunsten grote veranderingen plaats. Deze werden gedragen door kunstenaars met zeer uiteenlopende idealen en achtergronden. Hierdoor werd de verscheidenheid van de veranderingen een boeiende schakel tussen de 19e eeuwse kunst en de moderne kunst van de 20e eeuw.
Rond 1910 leiden een vrijer kleurgebruik en minder realistisch lijn- en vormgebruik tot nieuwe stromingen.

Stijlen omtrent 1900

Haagsche school - Amsterdamse impressionisten - Gemeenschapskunst - Toegepaste kunst - Jugendstil of Art Nouveau [lees verder >]

Stijlen na 1900

Expressionisme - Abstract - Beeldhouwkunst [lees verder >]

Nieuwe Kunst

De Nederlandse Art Nouveau - de Nieuwe Kunst - bloeide kortstondig maar wel hevig en nam al na 1900 in belang af. Daarna zien we in de sierkunst en kunstnijverheid twee stromingen, de eerste met een sterk expressionistisch karakter dankzij de Amsterdamse School, de tweede evenwel van rationele aard die voortbouwde op de logische principes van de Nieuwe Kunst. De eerste stroming leidde omstreeks 1925 tot de Art Déco met zijn beginsel van l'art pour l'art. De tweede richting vond dankzij kunstenaars uit de "De Stijl"-groep haar ontwikkeling in 1915-1920, en beide bleven tot in de jaren '30 naast elkaar bestaan.

Waar te zien

Op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur geeft de pagina 'Kunst te zien' nadere informatie over kunstenaars en collecties.


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


Havelaar, Willem Justus (Just)
(Rotterdam 1880 - 1930 Amersfoort)

56 a. Zelfportret, 1913; potlood, 48 x 30 (langdurig bruikleen uit particuliere collectie).

Schelfhout, Lodewijk 
(Den Haag 1881 - 1943 Amstelveen)

165 Zelfportret, 1904.