vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

67. Jongert, Jacob (Jac.)
(Wormer 1883 - 1942 Reeuwijk)
reclameontwerper, grafisch ontwerper, ontwerper van behang, textiel en meubels, boekverzorger
Hoewel zijn vader graag had gezien dat hij, als enige zoon, de ouderlijke boerderij had voortgezet, koos Jongert toch voor het kunstenaarsschap. Hij bezocht de Quellinusschool en studeerde vervolgens aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de Rijksakademie (avondcursus 1903/04). Hierna assisteerde hij Richard Roland Holst bij het uitvoeren van wandschilderingen in het gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond in Amsterdam. Ondertussen behaalde hij in 1905 zijn MO-akte en ging hij lesgeven aan de avondtekenschool in Purmerend. Vanaf 1908 doceerde hij ook aan de Industrieschool voor Meisjes in Amsterdam (in 1911 gereorganiseerd tot Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes). In Purmerend kwam hij in contact met de drankenhandel 'De Wed. G. Oud Pz. en Co.', waarvoor hij rond 1915 verpakkingen en reclamemateriaal ging ontwerpen. Zijn doorwerkte, op de Amsterdamse School geïnspireerde vormgeving trok spoedig de aandacht en leverde hem opdrachten op van allerlei andere firma's voor het ontwerpen van o.a. behang, textiel, meubels, boekbanden en reclamedrukwerk (dat laatste o.a. voor de Glasfabriek Leerdam). Toen Huib Luns in 1918 ontslag nam als hoofd van de afdeling decoratieve kunst van de Academie in Rotterdam was hij dan ook diens aangewezen opvolger.
Nadat Jongert naar Rotterdam was verhuisd, ging hij hier, naast het lesgeven, in 1919 voor de Van Nelle-fabriek werken. Daarmee brak een nieuwe fase in zijn loopbaan aan. In 1923 kreeg hij de leiding over de reclameafdeling van het bedrijf en werd verantwoordelijk voor het uiterlijk van alles wat Van Nelle op publicitair gebied voortbracht. Daarvoor ontwikkelde hij in de loop van de jaren '20 een strakke, zakelijke huisstijl met heldere kleuren, die alom waardering oogstte en al gauw door velen als een van de meest geslaagde Nederlandse voorbeelden op dit terrein werd gezien. Behalve voor Van Nelle werkte Jongert, die lid was van de VANK en in 1933 de kunstenaarsvereniging 'R'33' mee oprichtte, overigens ook na 1923 zo nu en dan nog voor andere bedrijven en instellingen. Zo ontwierp hij in 1929 een postzegel en een gelukstelegram voor de PTT en in 1930 een bankbiljet voor de Nederlandsche Bank. Helaas kwam aan zijn zo succesvolle loopbaan voortijdig een eind; een ernstige ziekte noodzaakte hem in 1939 op 57-jarige leeftijd zijn werkzaamheden neer te leggen en in 1940 moest hij meemaken dat bij het bombardement op Rotterdam zijn atelier werd verwoest. Twee jaar later overleed hij.

Zie ook www.purmerendsmuseum.nl/pagina/182/Jac.-Jongert


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979