vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

6. Bakels, Reinier Sybrand
(Den Hoorn (Texel) 1873 - 1956 Den Haag)
schilder
Bakels, die werd geboren als zoon van een doopsgezinde dominee, studeerde na het gymnasium rechten aan de Universiteit van Amsterdam, ook al toonde hij van jongs af aan veel belangstelling voor tekenen. Na zijn promotie tot doctor in de rechten (1899) ging hij werken bij de gemeente Amsterdam. In 1903 trouwde hij met de dochter van een rijke Twentse textielmagnaat en vervolgens zegde hij zijn ambtelijke loopbaan vaarwel om zich voortaan geheel aan de schilderkunst te wijden. In korte tijd leerde hij zichzelf de kneepjes van het vak en vanaf 1907, het jaar waarin hij zich in Den Haag vestigde, trad hij met zijn werk op tentoonstellingen naar buiten. Binnen enkele jaren ontwikkelde hij een duidelijk eigen stijl, die hij de rest van zijn loopbaan trouw zou blijven en die het best gekarakteriseerd kan worden als een breed soort pointillisme met een zeer uitgesproken koloriet. Al gauw trok hij daarmee de - overwegend welwillende - aandacht van de critici en werd hij een geziene figuur in de Haagse kunstwereld.
Bakels' oeuvre omvat landschappen - vaak geschilderd op zijn geboorte-eiland Texel waarheen hij geregeld terugkeerde -, stadsgezichten, rivier- en zeegezichten en haventaferelen, welke laatste een waar specialisme van hem waren. Op latere leeftijd werd hij daarnaast ook nog een succesvol portretschilder. Vanwege zijn juridische achtergrond werd hij vaak gevraagd voor commissies en besturen. Zo was hij van 1923 tot 1925 secretaris van Pulchri Studio (waarvan hij vanaf 1914 lid was), vanaf 1919 lid en van 1932 tot 1942 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Haagse Academie, en vanaf 1927 lid van de Commissie van Advies van het Haags Gemeentemuseum. In die laatste hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe museumcomplex naar ontwerp van H.P. Berlage (1928-35). Bakels was een vaardig (feest)redenaar en heeft ook enkele publicaties over schilderkunst op zijn naam staan, waaronder een monografie over W.B. Tholen, die een goede vriend van hem was.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979