vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

5. Bake, Bertha Lina Anne (Bertha)
(Epe 1880 - 1957 Leiden)
batikster, borduurster, tekenares, grafisch kunstenares
Bake was afkomstig uit een gegoed burgerlijk milieu. Nadat ze samen met haar (privé)tekenleraar enige jaren met batikken geëxperimenteerd had, besloot ze om deze techniek wat serieuzer te gaan beoefenen. Ze ging daarom in 1906 les nemen van Chris Lebeau, die op dat moment als een van de meest vooraanstaande batikkers in Nederland gold. Op zijn aanraden schreef ze zich ook in aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem, waaraan hij als docent verbonden was, en ging in 1908 in Bloemendaal wonen. Al spoedig ontwikkelde ze zich onder Lebeau's leiding tot een zeer bedreven batikster, die meermalen belangrijke opdrachten kreeg en geregeld met succes exposeerde. In 1919 maakte ze een reis naar Japan. Het jaar daarop werd ze lerares in het batikken aan de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam. Deze school fuseerde in 1924 samen met enkele andere opleidingen tot het Instituut voor Kunstnijverheid, waaraan ze tot 1939 verbonden bleef. Inmiddels woonde ze sinds 1921 in Leiden.
Bake geldt als een van de belangrijkste batikkers uit het interbellum. Ze was lid van de VANK en schreef enige publicaties over batikwerk. Haar gebatikte oeuvre loopt uiteen van speldenkussens en theemutsen via kledingstukken en bespanningen voor kamerschermen tot grote wandkleden, die te beschouwen zijn als volwaardige 'vrije' kunstwerken. Haar vroegere werk, waarin duidelijk de invloed van Lebeau is te herkennen, wordt gekenmerkt door het gebruik van drukke, gestileerde, aan de natuur ontleende motieven, die veelal op basis van een geometrische systeem repeterend over het vlak zijn verdeeld. Haar latere werk oogt veel vrijer en minder gedetailleerd. Behalve op stof (linnen, katoen, zijde) heeft ze ook op perkament gebatikt (veelal boekbanden en oorkonden). Verder heeft ze borduurwerk gemaakt, enige ex-librissen ontworpen en veel getekend, vooral natuurstudies en portretten.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979