vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

29. Dantzig, Rachel Margaretha (Rachel) van
(Rotterdam 1875 - 1949 Brussel)
beeldhouwster
Van Dantzig, die uit een gegoede burgerlijk familie kwam, kreeg haar opleiding aan de Rotterdamse academie, waarna ze nog enige tijd in de leer ging bij Charles van der Stappen (1843-1910) in Brussel. Vervolgens verbleef ze ongeveer een jaar in Parijs. Na een reis door Spanje, Italië en Duitsland, keerde ze voor enige tijd terug naar Rotterdam. Vanaf 1906 woonde ze in Sloterdijk en exposeerde regelmatig haar werk bij Arti et Amicitiae, waarvan ze in 1904 lid was geworden. In 1918 verhuisde ze naar Brussel, waar ze zich definitief vestigde, ook al bleef ze contact houden met diverse collega's in Nederland.
Van Dantzig heeft vooral portretbustes, naakten en dierplastieken vervaardigd, voornamelijk in brons. Haar werk is meestal vrij academisch van karakter, maar vertoont vaak een zekere zwierigheid die invloed van de (Belgische) Art Nouveau verraadt. Omdat haar loopbaan zich voor het grootste deel in België heeft afgespeeld is ze in Nederland nauwelijks bekend geworden, maar haar werk doet kwalitatief zeker niet onder voor dat van sommige veel beroemdere collega's.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979