vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

27. Cossaar, Jacobus Cornelis Wynand (Ko)
(Amsterdam 1874 - 1966 Den Haag)
schilder, tekenaar, graficus
Cossaar, die afkomstig was uit een eenvoudig middenstandsmilieu, volgde eerst in Amsterdam enige tijd de lessen aan de Teekenschool voor Kunstambachten en daarna twee jaar de avondcursus van de Rijksakademie. Overdag werkte hij op een atelier waar toneeldecors werden vervaardigd. In 1901 kreeg hij een subsidie van het Willink van Collen-fonds, hetgeen hem in staat stelde enige maanden in Parijs (waar hij bevriend raakte met Kees van Dongen) en Londen te werken. Het jaar daarop kreeg hij opnieuw een subsidie uit dit fonds en vertrok hij weer naar Londen. Hier kwam hij in contact met de Goupil Gallery (het Londense filiaal van de bekende Parijse kunsthandel Goupil), waarmee hij een contract afsloot voor de exclusieve verkoop van zijn werk. Wel exposeerde hij af en toe bij Arti et Amicitiae, waarvan hij in 1903 lid werd. In 1909 keerde hij terug naar Nederland en vestigde zich in Den Haag, van waaruit hij overigens in latere jaren nog meerdere buitenlandse reizen zou maken. Hij mengde zich actief in de Haagse kunstwereld en werd lid van Pulchri Studio en enige tijd later ook van de Hollandsche Teekenmaatschappij. In 1918 trad hij toe tot de Haagsche Kunstkring. Zijn lidmaatschap van Arti et Amicitiae zei hij kort daarna op.
Cossaars vroege werk bestaat voornamelijk uit stadsgezichten, veelal van Londen en Parijs, die met een vlotte impressionistische toets zijn geschilderd of geaquarelleerd. Rond 1910 ging hij zich steeds meer toeleggen op het schilderen van kerkinterieurs, die in de loop van de jaren een ware specialiteit van hem werden en gretig aftrek vonden. In de jaren '20 maakte hij daarnaast een serie aquarellen, tekeningen en litho's met bijbelse en literaire onderwerpen, in een ijle, sterk geabstraheerde stijl. Veel van de studies en schetsen die hiermee in verband staan zijn na zijn dood, vaak voorzien van een valse signatuur, als werk van Johan Thorn Prikker in de handel gebracht. De naam van Cossaar, die na zijn dood al gauw in de vergetelheid raakte, is hierdoor enkele jaren geleden weer in het nieuws gekomen, maar zijn werk - zeker waar het de vroege stadsgezichten betreft - is sterk genoeg om op eigen benen te staan.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979