vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

78. Landheer, Hugo
(Schiedam 1896 - 1995 Bentveld)
schilder, tekenaar, graficus
Na eerst enige jaren privéles gekregen te hebben van W. Hardenberg te Rotterdam, studeerde Landheer, wiens vader handelde in kruideniers- en tabakswaren, van 1917 tot 1921 aan de Haagse academie. Na voltooiing van zijn studie werkte hij een jaar als hulpdocent aan deze academie. Al spoedig ontwikkelde hij een persoonlijke, karakteristieke stijl, die het best omschreven kan worden als een 'kruising tussen kubisme en expressionisme'. Deze stijl zou hij gedurende zijn verdere leven niet ingrijpend meer veranderen, al werd zijn penseelvoering in de loop van de jaren, vooral nadat hij in 1935 van Den Haag naar Epe op de Veluwe was verhuisd, wel wat losser en zijn kleurgebruik wat gedempter. Zijn onderwerpen - landschappen, stads- en dorpsgezichten, havengezichten, taferelen met dieren en af en toe een portret - zijn vaak gebaseerd op droombeelden, die hij de volgende ochtend meteen in kleine schetsjes vastlegde. Behalve schilderijen heeft hij ook veel tekeningen gemaakt, meestal in zwart krijt, en, voornamelijk in de jaren '20, een aantal houtsneden.
Landheer heeft zich altijd nogal afzijdig gehouden van de officiële kunstwereld en is daarom lange tijd nauwelijks bij het Nederlandse publiek bekend geweest. Pas na zijn verhuizing naar Aerdenhout in 1963 is hij wat meer in de belangstelling komen te staan, hetgeen geresulteerd heeft in verschillende museale overzichtstentoonstellingen. Tot op hoge leeftijd heeft hij doorgewerkt, maar sinds hij AOW kreeg en daardoor genoeg inkomen had, verkocht hij niets meer. Hij wilde namelijk dat zijn werk openbaar toegankelijk bleef en heeft daarom meerdere malen grote schenkingen aan musea gedaan (waaronder aan de Stichting Schone Kunsten rond 1900).

Zie ook www.hugolandheer.nl


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979