vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

77. Lammers, Theodoor Johannes (Theo)
(Amsterdam 1890 - 1972 Amsterdam)
architect, ontwerper van meubels en huisraad
Lammers kreeg zijn opleiding te Amsterdam op de Quellinusschool en op de Rijksnormaalschool. Het tekenleraarschap trok hem echter niet aan en daarom ging hij vervolgens architectuur studeren aan het Polytechnisches Instituut in Friedberg (Duitsland). Na voltooiing van deze studie werd hij eerst medewerker van G. van Arkel, daarna van H. en J. Baanders en tenslotte van F.A. Warners, alle te Amsterdam. Na de Eerste Wereldoorlog vestigde Lammers zich als zelfstandig architect en bouwde algauw een bloeiende praktijk op. Hij ontwierp o.a. scholen, kantoorgebouwen, woonhuizen en flatgebouwen. Bekende gebouwen van hem zijn Hotel Seinpost te Zandvoort (1920, afgebroken door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog) en het laboratoriumgebouw voor de Vrije Universiteit aan de De Lairessestraat te Amsterdam (circa 1925). Hij was een actief lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), waarbinnen hij diverse functies heeft vervuld.
Tot ca. 1930 behoorde het werk van Lammers in stilistisch opzicht tot de Amsterdamse School, daarna ontwikkelde hij een veel soberder en zakelijker manier van ontwerpen, waarmee hij aansloot bij het (internationale) functionalisme. Net als veel van zijn collega's uit de Amsterdamse School heeft hij af en toe meubels en ander huisraad (o.a. klokken, lampen en kamerschermen) ontworpen, het merendeel voor zichzelf en voor familie en vrienden.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979