vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

76. Krug, Johannes (Han)
(Den Haag 1890 - 1977 Den Haag)
schilder, tekenaar, graficus, ontwerper (en vervaardiger) van meubels, klein huisraad en speelgoed
Krug, wiens vader muziekleraar was, werd opgeleid aan de academie in zijn geboortestad. Daarna werkte hij enige jaren als lithograaf, eerst bij drukkerij Mouton in Den Haag, vervolgens bij drukkerij Van Leer in Amsterdam. Rond 1910 vestigde hij zich weer in Den Haag, waar hij een eigen reclame- en decoratie-atelier begon. Daarnaast begon hij landschappen te schilderen en te tekenen (veelal in pastel). Na de Eerste Wereldoorlog ging hij zich op het maken van houtsneden toeleggen, waarin hij al gauw een grote vaardigheid bereikte. In een sobere, licht expressionistische stijl maakte hij niet alleen tientallen landschappen, veelal op vrij fors formaat, maar ook veel klein toegepast werk, zoals verhuiskaartjes, ex-librissen en illustraties voor diverse bibliofiele uitgaafjes. In 1923 werd hij lid van Pulchri Studio. In datzelfde jaar trouwde hij met Tine Vermeulen en samen met haar begon hij een eigen woninginrichtingsfirma: 'De Meerkoet'. De onderste etage van hun bovenhuis aan de Eschdoornstraat werd daartoe als toonzaal ingericht. Het assortiment dat ze aanboden bestond uit houten meubelen, lampen, allerlei kleinere gebruiksvoorwerpen en speelgoed, die in eigen beheer werden geproduceerd en beschilderd. Tine vervaardigde daarbij de gebatikte lampenkappen en andere textielonderdelen.
Door de economische crisis liep de vraag naar dit soort voorwerpen in de jaren '30 sterk terug en daarom ging Krug zich nu toeleggen op het schilderen van duinlandschappen. Hij ontwikkelde daarbij een nieuwe manier van werken die gekenmerkt wordt door een lichte vereenvoudiging van de vorm en een zacht, grijzig koloriet, dat af en toe door een wat feller kleuraccent wordt doorbroken. In de oorlog zat hij ondergedoken op Wieringen, waar hij veel in de natuur tekende. Meteen na de bevrijding nam hij het schilderen weer op, waarbij hij min of meer voortborduurde op zijn werk uit de jaren '30. Daarnaast was hij korte tijd bestuurslid van Pulchri Studio en werd vervolgens in diverse functies actief in de Haagse kunstwereld. Zo was hij medeoprichter van de BBK (Bond van Beeldende Kunstenaars) en had hij een tijdlang zitting in de Haagse commissie voor de BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling).


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979