vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

70. Koning, Arnold Hendrik (Arnold)
(Winschoten 1860 - 1945 Barneveld)
schilder, tekenaar, graficus
Koning was de oudste van drie broers, van wie de jongste (Edzard) ook schilder werd. De middelste werd jurist, net als zijn vader. Na het gymnasium ging Koning naar de Rijksakademie in Amsterdam, waar hij tot 1885 de lessen volgde. Vervolgens verhuisde hij naar Den Haag, van waaruit hij in 1886 voor enkele jaren naar Parijs vertrok. Daar woonde hij enige tijd in bij Theo van Gogh en raakte zo bevriend met diens broer Vincent. Met deze zou hij na zijn terugkeer in 1889 nog enige tijd blijven corresponderen. Terug in Nederland ging Koning weer in Den Haag wonen, waar hij nog een jaar les nam aan de academie. Hij ging zich nu toeleggen op de landschapsschilderkunst en maakte regelmatig lange tochten door Nederland, waarbij hij veel in Gelderland en Drenthe werkte. In 1892 kreeg hij een Koninklijke Subsidie en kort daarop vestigde hij zich in Ede. Hier bleef hij wonen totdat hij 1918 naar Barneveld verhuisde. Om zoveel mogelijk midden in de natuur te kunnen zijn, liet hij kort daarop aan de rand van het nabijgelegen dorp Voorthuizen een huis bouwen, waarin hij tot op hoge leeftijd aan een omvangrijk oeuvre zou doorwerken.
Dat oeuvre bestaat in hoofdzaak uit landschappen, al heeft Koning ook zo nu en dan stadsgezichten en genretaferelen geschilderd. Zijn stijl sloot aanvankelijk nauw aan bij de Haagse School, maar werd later wat losser en kleuriger. Behalve olieverfschilderijen heeft hij ook geregeld aquarellen en pastels gemaakt.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979