vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

65. Jansen, Hendricus (Henricus)
(Den Haag 1867 - 1921 Rotterdam)
graficus, tekenaar, schilder
Jansen, die zijn werk altijd met 'Henricus' signeerde, kreeg zijn opleiding aan de Haagse academie (1883-1885). Daarna leidde hij een tijdlang een reizend bestaan en werkte tot 1899 o.a. in Luik, Parijs en Bretagne. In Parijs raakte hij sterk onder invloed van het symbolisme en speciaal van het werk van Alphonse Mucha, zoals blijkt uit de illustraties die hij in deze periode voor verschillende boeken en tijdschriften tekende, waaronder zijn eerste (zwart-wit) illustraties bij de tekst van het middeleeuwse Halewijnlied.
Vervolgens keerde hij terug naar Nederland, waar hij tot 1919 afwisselend in o.a. Den Haag, Rhenen, Renkum, Leiden en Heeze verbleef. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Rotterdam. Van groot belang voor zijn ontwikkeling is een reis naar Noord-Afrika in 1900/01 geweest. Hier raakte hij zeer onder de indruk van het kleurrijke leven op het platteland en in de steden en dit werd hierna een van zijn favoriete onderwerpen. In de jaren die volgden zou hij zijn kleurige, in sterke lichtcontrasten weergegeven Arabische taferelen met veel succes op diverse tentoonstellingen exposeren. Daarnaast heeft hij enige muurschilderingen (o.a. in het Provinciehuis van Friesland te Leeuwarden, 1895) en glas-in-lood-ramen vervaardigd.
Henricus is vooral bekend geworden door zijn map met kleurenlitho's Het Liedeken van Here Halewine uit 1903. In deze litho's greep hij weer terug op zijn vlakdecoratieve, symbolistische stijl uit de jaren '90, waarvan hij in zijn vrije werk op dat moment al enige afstand had genomen. De taferelen zijn zelfs vrij direct gebaseerd op zijn eerste illustraties bij deze tekst. Waarom hij dit gegeven pas jaren later in kleur heeft uitgewerkt, is niet duidelijk, maar het resultaat is er niet minder om; de serie platen behoort tot de fraaiste voorbeelden van Nederlandse Art Nouveau-grafiek.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979