vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

53. Hammes, Christiaan Hendrik (Chris)
(Andijk 1872 - 1965 Nijmegen)
schilder, tekenaar, graficus
Hammes was de zoon van een dorpsarts, die aanvankelijk weinig ophad met zijn plannen om kunstenaar te worden. Na in Hoorn de HBS doorlopen te hebben, werkte hij enige tijd bij een decoratieschilder, maar mocht toen naar Amsterdam gaan om er leerling te worden aan de Quellinusschool. Vervolgens volgde hij de Rijksschool voor Kunstnijverheid en gedurende een jaar de avondcursus van de Rijksakademie (1896/97). Daarna zwierf hij enige tijd rond door Nederland en werkte o.a. in Bergen en op verschillende plaatsen in Drenthe, Twente, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. In 1900/01 maakte hij een lange reis door Spanje, samen met zijn studievriend J.H. Jurres, waarna hij weer in Amsterdam neerstreek en lid werd van Sint Lucas en Arti et Amicitiae. Hij bleef echter vanuit de hoofdstad tochten maken door heel Nederland, vooral naar Zuid-Limburg. In 1908, 1909 en 1910 kreeg hij een Koninklijke Subsidie en in 1909 had hij samen met zijn studievrienden A.H. Gouwe en G.B.J. Westermann een grote, succesvolle expositie in het Stedelijk Museum, waar hij meer dan 200 werken liet zien. In 1911 trouwde hij en trok met zijn vrouw naar Maastricht, maar al het jaar daarop verhuisde hij opnieuw, nu naar Hees bij Nijmegen, waar zijn schoonfamilie een landhuis bezat. Pas hier voelde hij zich eindelijk zo goed thuis dat hij er tot rust kwam. Hij trad toe tot de Nijmeegse kunstkring 'In Consten Een' en werd actief in het Nijmeegse kunstleven. Het etsen, dat hij hiervoor al incidenteel had gedaan, werd nu een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheid.
Tot op hoge leeftijd is Hammes productief gebleven en hij heeft in de loop van de jaren een flink oeuvre opgebouwd, dat voornamelijk uit landschappen en dorpsgezichten bestaat. Zijn schilderijen vertonen een brede, soms wat hoekige penseelvoering en een doorgaans vrij helder, maar nooit echt uitbundig kleurgebruik, terwijl zijn etsen worden gekenmerkt door een vrij sterke nadruk op het lineaire.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979