vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

52. Hamel, Willem
(Rotterdam 1860 - 1924 Egweil (Duitsland))
schilder, tekenaar
Hamel had een onbezorgde jeugd, totdat zijn vader, een rijke veehandelaar, plotseling stierf toen hij nog maar 15 jaar oud was. Hij werd toen eerst leerjongen bij een horlogemaker en vervolgens bij een timmerman, waarna hij naar de ambachtsschool ging (naar de schilderafdeling). Vervolgens werkte hij enige tijd op het atelier van een decoratieschilder, en volgde daarnaast de lessen aan de Rotterdamse academie. Hij voltooide zijn opleiding aan de academie in Antwerpen en keerde daarna naar Rotterdam terug. Van hieruit trok hij veelvuldig naar Gelderland en Drenthe om er landschappen te schilderen in een aan de Haagse School verwante stijl, die hij met toenemend succes naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland stuurde. Zo werden schilderijen van hem o.a. in Parijs, Londen en Barcelona met medailles bekroond. In 1891 ging hij in Rolde wonen, waar hij naast landschappen wat meer taferelen met mensen ging schilderen. Hoewel het hem hier goed beviel, keerde hij vanwege zijn gezondheid in 1894 weer terug naar het westen, waar hij op verschillende adressen in en om Den Haag woonde, en werd lid van Pulchri Studio. Zijn onderwerpen bleef hij echter vooral in Gelderland en Drenthe zoeken. Na in 1905/06 een reis door Duitsland en Oostenrijk gemaakt te hebben, vestigde hij zich in Apeldoorn. Hier raakte hij bevriend met Willemina Vermaat (1873-1967), die als 'Wilma' een bekend schrijfster van christelijke romans en verhalen zou worden en Hamel en zijn vrouw enige malen als voorbeelden voor personages in haar boeken heeft gebruikt. Omdat hij steeds meer last kreeg van zijn longen (al van jongs af aan leed hij aan een asthmatische aandoening), verhuisde hij in 1913 naar Kootwijk, waar het klimaat op de droge zandgrond beter voor hem zou zijn. Desondanks werd zijn gezondheid langzamerhand slechter en uiteindelijk overleed hij op 64-jarige leeftijd tijdens een kuur in Duitsland.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979