vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

3. Baartscheer, Johan Hendrik
(Amsterdam 1874 - 1937 Amsterdam)
schilder, tekenaar
Baartscheer werd geboren in een groot arbeidersgezin. Omdat hij al vroeg blijk gaf van tekentalent werd hij leerjongen in een huis- en decoratieschildersbedrijf. Vanaf 1895 tot 1899 volgde hij daarnaast de avondopleiding van de Rijksakademie. Uit financiële overwegingen zette Baartscheer nooit de stap naar het kunstenaarschap, maar bleef zijn hele leven werkzaam als huis- en decoratieschilder, in welke branche hij een goedlopend bedrijf opbouwde met meerdere medewerkers. In zijn vrije tijd bleef hij echter met veel enthousiasme schilderen, aquarelleren en tekenen (vaak in pastel). Hij werd lid van de kunstenaarsvereniging Sint Lucas, waarbij hij geregeld exposeerde en gedurende vele jaren deelnam aan de modeltekenavonden. Zijn oeuvre bestaat uit landschappen, stadsgezichten, stillevens en portretten in een kleurige impressionistische stijl, die in kwaliteit niet onderdoen voor het werk van veel tijdgenoten die zich wel volledig aan de kunst hebben gewijd.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979