vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

26. Copier, Andries Dirk
(Leerdam 1901 - 1991 Wassenaar)
glasontwerper, graficus
Copier begon zijn loopbaan op 13-jarige leeftijd als leerjongen in de Glasfabriek Leerdam, waar zijn vader voorman van de ets-afdeling was. Directeur van de fabriek was de vooruitstrevende en idealistische P.M. Cochius, die het talent van de jonge Copier onderkende en hem in de gelegenheid stelde eerst in Utrecht een jaar de lessen aan de Vakschool voor Typografie te volgen (1918/19) en enige jaren later de avondopleiding aan de Rotterdamse academie (1923-24). Daar kreeg hij les van grafisch ontwerper Jac. Jongert, die in deze periode het drukwerk van de glasfabriek vormgaf, een taak die Copier van hem over zou nemen. Nog tijdens zijn studie aan de Rotterdamse academie werd Copier door Cochius met de verantwoordelijke taak belast om als verbindingspersoon te fungeren tussen de uitvoerders in de fabriek en de (freelance-)ontwerpers, onder wie H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel, Chris Lanooy, Chris Lebeau en Cornelis de Lorm. Zelf begon Copier al gauw ook te ontwerpen. Zijn eerste uitgevoerde ontwerp was het drinkservies 'Smeerwortel' uit 1922/23, dat in zijn sobere, slechts met enkele horizontale ribbels versierde vorm nog een duidelijk invloed van De Bazel laat zien. Hij oogstte er meteen succes mee en verwierf er in 1925 een zilveren medaille mee op de 'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes' te Parijs. Na dit servies zouden er nog vele volgen, waarbij Copiers vormgeving zich onder invloed van de ideeën van De Stijl-groep en het opkomende functionalisme steeds verder zou versoberen.
Behalve drinkglazen ontwierp Copier nog allerlei ander sier- en gebruiksglas, zoals vazen, schalen en bloempotten. Opvallende voorbeelden van die laatsten zijn de in heldere kleuren uitgevoerde bloempotten van 'graniver', een ondoorzichtig soort persglas, dat sterk op aardewerk lijkt.
Naast serieglas heeft Copier vanaf 1923 ook unica vervaardigd, die in directe samenwerking met een meesterglasblazer in de fabriek ontstonden. In deze unica heeft Copier met allerlei decoratietechnieken en kleureffecten geëxperimenteerd, waarmee hij op vele andere glaskunstenaars invloed heeft uitgeoefend. Zijn unica zijn doorgaans vrij sober van grondvorm, maar vertonen in hun decoratie een grote diversiteit die uiteenloopt van een enkele insnoering en/of een spaarzaam kleuraccent tot drukke en gecompliceerde reliëf- en/of craquelé-patronen. Tot op hoge leeftijd heeft hij unica vervaardigd, vanaf 1977 veelal in het nabij Leerdam gelegen glasatelier 'De Oude Horn' van zijn jongere collega Willem Heesen.
Zowel met zijn serieglas als met zijn unica werk heeft Copier veel invloed uitgeoefend op jongere glasontwerpers. Het is voor een groot deel aan hem te danken dat de Nederlandse glaskunst in de 20ste eeuw internationaal heeft meegeteld en nog steeds meetelt.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979