vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

142. Wierink, Bernard Willem
(Amsterdam 1856 - 1939 Amsterdam)
graficus, illustrator, grafisch vormgever, tekenaar, batikker en ontwerper/maker van sieraden en speelgoed
Wierink werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer en begon zijn loopbaan met het geven van les op een lagere school in Amsterdam. Ondertussen nam hij tekenles op de (avond)tekenschool van Felix Meritis, waar hij bevriend raakte met Maurits van der Valk. Op de lagere school was zijn tekenvaardigheid al opgevallen bij zijn tekenonderwijzer H.A.C. Dekker (1836-1905) en deze ging hem nu privé opleiden voor de LO-akte, die hij in 1878 behaalde. Vervolgens werkte hij korte tijd als tekenaar voor P.J.H. Cuypers, die hij meehielp bij het uitwerken van de plannen voor het nieuwe Rijksmuseum. In 1879 werd hij leraar aan de door Cuypers opgerichte Quellinusschool. In 1881 behaalde hij zijn MO-akte, waarna hij zijn leermeester Dekker opvolgde als tekenleraar aan de Gemeentelijke Kweekschool. In 1888 werd hij tevens tot directeur benoemd van de 'Industrieschool van de Maatschappij van den Werkende Stand', welke avondschool hij tot zijn pensionering in 1929 zou leiden.
Naast zijn leraarschap was Wierink zeer actief in het tekenonderwijs; hij had zitting in verscheidene commissies en besturen en schreef diverse artikelen en boeken. Toch vond hij de tijd om grafiek te maken (voornamelijk litho's en houtsneden van dieren), boeken te illustreren, allerlei drukwerk vorm te geven (en deels zelf uit te voeren) en te batikken (hij propageerde deze techniek tevens bij zijn leerlingen, onder wie C.A. Lion Cachet). Verder ontwierp hij ook nog sieraden en speelgoed. Hoogtepunten in zijn oeuvre zijn de twee prentenboeken, Pims poppetjes uit 1898 en Jan Klaassen uit 1903, die hij beide zelf schreef (onder het pseudoniem 'Oom Ben), en zijn prachtuitgave van het verhaal van Reynaert de Vos (in een bewerking van Stijn Streuvels) uit 1910. In alledrie deze boeken heeft hij, in navolging van Theo van Hoytema, gestreefd naar een eenheid tussen tekst en illustraties en ze zijn daardoor voor veel andere ontwerpers inspirerende voorbeelden geweest.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979