vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

139. Weiden, Mattheus, Johannes (Mathé) van der
(Haarlem 1890 - 1963 Haarlem)
grafisch ontwerper, schilder, ontwerper van metaalwerk en vaandels, tekenaar
Van der Weiden, wiens vader een groothandel in kruidenierswaren had, kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem, waar hij o.a. les kreeg van Chris Lebeau. Daarna vestigde hij zich als 'sierkunstenaar' in zijn geboortestad, waar hij al spoedig diverse opdrachten kreeg. Een van zijn omvangrijkste projecten werd gevormd door een tweetal muurschilderingen voor de 'Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied' (ENTOS), die in 1913 in Amsterdam gehouden werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk Nederland. Voor deze tentoonstelling werd een grote hal gebouwd in Amsterdam-Noord en Van der Weidens schilderingen kregen een prominente plaats op de voorgevel boven de ingang. Verder was hij vooral als grafisch vormgever actief en ontwierp hij drukwerk, reclamemateriaal en affiches voor allerlei verschillende bedrijven en instellingen. Omdat hij voor zijn gezin wat meer financiële zekerheid wel op prijs stelde, werd hij in 1922 tekenleraar aan het Triniteits Lyceum in Haarlem, waaraan hij tot zijn pensionering in 1955 verbonden zou blijven. Hij bleef daarnaast geregeld affiches en allerlei soorten drukwerk vormgeven, meestal voor Haarlemse opdrachtgevers. Uit de jaren '20 dateren ook enkele ontwerpen voor kerkelijke voorwerpen, zoals monstransen en miskelken, en voor vaandels van katholieke organisaties.
Vanaf circa 1930 begonnen de opdrachten echter terug te lopen en ging zijn werk als vormgever zich steeds meer beperken tot klein drukwerk als geboortekaartjes, ex-librissen e.d. voor familie en vrienden. Hij kreeg daardoor wel meer tijd om voor zijn eigen plezier te tekenen en te aquarelleren, veelal stillevens, die hij nu geregeld ging exposeren bij de Haarlemse kunstenaarsvereniging 'Kunst Zij Ons Doel'. Daarnaast was hij zeer actief in het Haarlemse katholieke verenigingsleven en lid van enige commissies in het tekenonderwijs. Ook heeft hij jarenlang recensies geschreven voor de Nieuwe Haarlemsche Courant (1919-1926) en de Maasbode (1929-1959).


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979