vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

129. Urania
(Maastricht 1903 - 1910)
metaalwarenfabriek
De 'NV Urania, Eerste Nederlandsche fabriek van kunstvoorwerpen in metaal' werd in 1903 opgericht door Hubert Dieudonné Frederik Regout, een kleinzoon van de befaamde Maastrichtse industrieel Petrus Regout. Ongetwijfeld werd hij geïnspireerd door het succes van de tinnen sier- en gebruiksvoorwerpen van de firma J.P. Kayser & Sohn (het bekende 'Kaiser-tin) en andere Duitse metaalwarenproducenten, die ook in Nederland behoorlijk verkocht werden. Vermoedelijk heeft Regout zich echter enigszins verkeken op de commerciële mogelijkheden en op de concurrentie uit Duitsland, want in 1910 moest de fabriek alweer worden opgeheven.
Erg groot is Urania nooit geweest; in 1908 waren er ca. 10 personeelsleden, die in hoofdzaak voorwerpen van tin vervaardigden. Er zijn slechts enkele stukken van ander materiaal bekend. Verder is er over de gang van zaken in het bedrijf nauwelijks iets overgeleverd en wie de producten ontwierpen is nog grotendeels een raadsel. Slechts twee namen zijn met Urania in verband te brengen: Friedrich Adler (1878-1942) en Hans Peter (1856-1945), allebei Duitse ontwerpers die ook voor verschillende fabrieken in eigen land gewerkt hebben. Dat de Urania-voorwerpen qua vormgeving nauw aansluiten bij het Duitse Jugendstil-tin is dan ook niet verwonderlijk. In zowel technische als artistieke kwaliteit doen ze er doorgaans niet voor onder en ze genieten daarom de laatste jaren - en dit niet ten onrechte - een toenemende belangstelling van verzamelaars.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979