vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

125. Tholen, Willem Bastiaan
(Amsterdam 1860 - 1931 Den Haag)
schilder, tekenaar, graficus
Na in Kampen de lagere school en de HBS doorlopen te hebben, studeerde Tholen, wiens vader handelaar was, een jaar aan de Rijksakademie (1876/77), waar hij o.a. bevriend raakte met Willem Witsen. Daarna volgde hij een jaar tekenlessen aan de Polytechnische School in Delft. Na het behalen van zijn MO-akte ging hij in 1879 les geven aan een avond-HBS in Gouda. Na enige tijd in Brussel te hebben gewerkt onder leiding van P.J.C. Gabriël, die bevriend was met zijn ouders, werd hij in 1880 tekenleraar in Kampen. Van daaruit trok hij regelmatig de waterrijke omgeving in om er te schetsen, soms samen met Gabriël. In 1883 werd hij buitenlid van Arti et Amicitiae (waar hij in 1888 de eerste prijs in de Willink van Collen-wedstrijd zou behalen). Zijn werk begon ondertussen succes te krijgen op tentoonstellingen en daarom besloot hij in 1885 met lesgeven te stoppen. Hij verhuisde naar Den Haag, waar hij een actief lid van Pulchri Studio en de Hollandsche Teeken Maatschappij werd. De rest van zijn loopbaan bleef hij in deze stad wonen, van waaruit hij tussen 1901 en 1918 met een eigen zeilboot vele tochten door Nederland maakte op zoek naar motieven voor zijn schilderijen. Ook reisde hij diverse keren naar het buitenland. Zijn werk was op vele tentoonstellingen, waaronder diverse eenmans-exposities, in binnen- en buitenland te zien, waar het vrijwel altijd lovende recensies kreeg.
Tholens oeuvre is behoorlijk veelzijdig, al maken landschappen met water er het merendeel van uit. Daarnaast schilderde en aquarelleerde hij ook stadsgezichten, interieurs, figuurstukken en portretten. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een tamelijk beheerste penseelvoering en een vrij helder, maar nooit uitbundig koloriet, waarmee hij een soort tussenpositie inneemt tussen de Haagse School en het (Amsterdamse) impressionisme. Hij heeft tevens geëtst - hij was van 1885 tot 1889 lid van de Nederlandsche Etsclub - en gelithografeerd.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979