vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

122. Smink, Klaas
(Giethoorn 1879 - 1969 Meppel)
schilder
Smink, die afkomstig was uit een eenvoudig arbeidersmilieu, volgde in zijn geboortedorp de lagere school en had daarna verschillende banen, onder meer in de Twentse textielindustrie. Kort na de eeuwwisseling stapte hij over naar de PTT en werd postbode, eerst in Smilde en vervolgens in Meppel. Na enige jaren werd hij hier loketbediende op het postkantoor en nu begon hij in zijn vrije tijd te tekenen en te schilderen. In de Eerste Wereldoorlog maakt hij kennis met de schilder André Idserda, die toen in Meppel woonde. Deze zette Smink ertoe aan zich serieus met de kunst bezig te gaan houden en gaf hem enige tijd raadgevingen. Op zijn beurt werd Smink in de loop van de jaren '20 en '30 (en ook na de Tweede Wereldoorlog) weer een soort mentor voor andere (amateur)schilders, van wie er een paar uiteindelijk - net als hijzelf - een (semi)professionele status wisten te bereiken, zoals Albert Torie (1896-1969), Piet Zwiers (1907-1964) en Tinus Ponne (1910-1964). Sminks professionele loopbaan begon overigens pas goed in het begin van de jaren '30, toen hij de gelegenheid kreeg met wachtgeld te gaan, omdat de PTT vanwege de economische crisis moest inkrimpen. Nu was hij eindelijk in staat full-time te schilderen en hij zou in de rest van zijn lange leven een flink oeuvre opbouwen dat in Meppel en omgeving al gauw een behoorlijke groep liefhebbers kreeg.
Dat oeuvre bestaat voornamelijk uit stadsgezichten en (park)landschappen, die bijna allemaal in of vlakbij Meppel zijn gemaakt. Smink had namelijk last van een vorm van pleinvrees, waardoor hij zijn woonplaats niet goed durfde te verlaten. Desondanks suggereren zijn schilderen vaak een sterke ruimtelijkheid, die vooral teweeg wordt gebracht door zijn heldere kleurgebruik en zijn losse en in de loop van de jaren steeds vrijer wordende penseelvoering. Na de oorlog werd het belang van zijn werk ook buiten zijn directe omgeving erkend en in 1968 kreeg hij de Culturele Prijs van Drenthe.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979