vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

119. Sennema, Pieter
(Groningen 1886 - 1982 Groningen)
tekenaar, schilder graficus
Sennema, wiens vader een schildersbedrijf had, kreeg zijn opleiding aan Academie Minerva in Groningen (avondcursussen, 1902-1908), waar hij les kreeg van o.a. F.H. Bachg. Nadat hij in 1914 zijn MO-akte had behaald werd hij leraar aan de 'Vakteekenschool' in Leek, totdat hij in 1917 een aanstelling kon krijgen aan de christelijke HBS in Groningen, waaraan hij tot zijn pensionering in 1951 verbonden zou blijven. Omdat hij hier geen volledige aanstelling had, gaf hij eerst ook nog enige uren les aan de christelijke HBS in Stadskanaal (1919-1921) en daarna aan het Willem Lodewijk Gymnasium (1921-1951) en de Middelbare Landbouwschool (1921-1953), beide in Groningen. Verder heeft hij een paar keer tijdens ziekte van Bachg diens lessen aan Academie Minerva waargenomen. Naast het lesgeven heeft hij zijn hele leven geschilderd, getekend en af en toe gelithografeerd.
Dat Sennema hier besproken wordt heeft hij echter vooral te danken aan de 23 aquarellen uit zijn studietijd die, dankzij een schenking van zijn dochter, sinds 2002 in het museum zijn. Het betreft ontwerpen voor gedecoreerde friezen en wandpanelen, een plafonddecoratie, een haardpartij e.d., die niet alleen heel decoratief en fraai van kleur zijn, maar ook een goede indruk geven van het soort opdrachten dat een leerling van Academie Minerva rond 1905 moest uitvoeren. Ze laten daarbij zien dat de constructieve richting in deze tijd ook in het Groningse ontwerponderwijs zijn invloed volop liet gelden.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979