vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

13. Biesiot, Pieter
(Den Haag 1890 - 1980 Den Haag)
beeldhouwer, tekenaar, meubelontwerper en -maker
Biesiot kreeg zijn eerste lessen in boetseren en snijden in hout van zijn grootvader, die ook beeldhouwer was, en volgde daarna enige tijd de Haagse academie, waar hij o.a. les kreeg van Toon Dupuis. Aansluitend werkte hij een tweetal jaren in beeldhouwateliers in Antwerpen en Brussel (1910/11), waarna hij zich in Den Haag vestigde en zich ging toeleggen op het maken van bouwbeeldhouwwerk, veelal religieus van aard. Zo vervaardigde hij beelden van Christus, Maria en diverse heiligen voor kerken, kapellen en scholen in onder meer Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Delft, Den Burg (Texel), Heiloo, Krommenie, Zoeterwoude, Haastrecht en Heerlen, in een vrij strakke, gestileerde stijl. Daarnaast heeft hij ook geregeld niet-religieus werk gemaakt, veelal met vogels, die vaak een wat lossere, meer expressionistische vormgeving vertonen. Bekende voorbeelden van dit laatste werk zijn de trapbalusters in het winkelpand van Peek & Cloppenburg aan de Wagenstraat in Den Haag (1931/32), waarmee hij veel succes had (helaas is het interieur bij latere verbouwingen grotendeels verdwenen). Voor hetzelfde pand ontwierp hij ook een viertal gevelbeelden in groene dolomietsteen, die handel en industrie symboliseren. Behalve architecturale sculptuur heeft hij ook vrij veel losstaande beelden gemaakt, in zowel hout als brons. In 1934 deed hij mee aan de wedstrijd voor een ontwerp voor een monument voor koningin-moeder Emma, maar zijn inzending werd niet bekroond. Pas in 1955 kreeg hij de gelegenheid een groot monument uit te voeren: het 'Bevrijdingsmonument' in de Haagse wijk Loosduinen. Verder heeft hij af en toe meubels ontworpen (en veelal zelf uitgevoerd), voornamelijk voor zichzelf, familieleden en enkele vrienden. Tevens heeft hij veel getekend, meestal studies ter voorbereiding van opdrachten voor beeldhouwwerk, maar af en toe ook 'vrij' werk, waaronder diverse portretten. Hij was lid van het 'Genootschap van Roomsch Katholieke Kunstenaars', van de 'Algemeene Katholieke Kunstenaars Vereeniging' en van 'Arti et Industriae' in Den Haag.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979