vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

110. Regteren Altena, Martinus van
(Amsterdam 1866 - 1908 Nunspeet)
schilder, tekenaar, graficus
Van Regteren Altena, die afkomstig was uit een gegoede familie, volgde aanvankelijk een opleiding tot architect aan de Polytechnische School te Delft, maar besloot na het behalen van zijn ingenieursdiploma (1892) dat hij toch liever schilder wilde worden. Hij ging daarop studeren aan de Rijksakademie en werd in 1894 lid van Arti et Amicitiae. Ondertussen maakte hij enkele buitenlandse studiereize, o.a. naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië. Van 1897 tot 1899 woonde hij in Parijs, waar hij naar model tekende op de Académie Colarossi en optrok met Martin Monnickendam en Pieter Dupont, die daar toen ook verbleven. Na zijn terugkeer vestigde hij zich eerst in Laren en daarna in het nabij gelegen Bussum, waar hij raadgevingen kreeg van Jan Veth. Hij ging nu ook exposeren, o.a. op de ledententoonstellingen van Arti et Amicitiae. Terwijl hij net enige bekendheid begon te krijgen, kreeg hij TBC. Hij verhuisde daarom in 1907 naar Nunspeet, een dorp dat bij meer schilders in trek was, in de hoop dat de buitenlucht hem daar goed zou doen, maar het mocht niet meer baten.
Van Regteren Altena heeft in zijn korte loopbaan landschappen, figuurstukken, portretten en interieurs geschilderd in een doorwerkte, realistische stijl. Hij heeft daarnaast veel getekend en geaquarelleerd en enkele etsen gemaakt. Zijn jongere zuster Marie (1868-1958) was ook schilderes en is, als een van de 'Amsterdamse Joffers', veel bekender geworden dan haar broer.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979