vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

96. Moulijn, Simon
(Rotterdam 1866 - 1948 Den Haag)
graficus, tekenaar, schilder, grafisch vormgever
Moulijns vader, die koopman was, had graag gezien dat zijn zoon bij hem in de zaak kwam, maar stemde er uiteindelijk in toe dat hij in 1882 naar de Rotterdamse academie ging. Van 1885 tot 1887 volgde hij daarna de Rijksakademie te Amsterdam, waar hij o.a. etsen leerde. Vanaf 1887 leidde hij een tijdlang een zwervend bestaan en werkte o.a. in Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland, Rotterdam en Den Haag. In deze laatste stad was hij medeoprichter van de Haagse Kunstkring (1891) en raakte hij bevriend met o.a. Theo van Hoytema en Edzard Koning. Ook maakte hij er zichzelf vertrouwd met de techniek van het lithograferen. Van 1895 tot 1897 deelde hij met Koning een atelier in Rheden, waarna hij een tijdlang in Renkum woonde. In deze jaren hield hij op met schilderen in olieverf en legde zich, net als Koning, toe op het tekenen in krijt en pastel en op het lithograferen. In deze technieken maakte hij een aantal gestileerde landschappen en parkgezichten, die een licht weemoedige, dromerige sfeer uitstralen. Daarnaast vervaardigde hij enkele wand- en plafondschilderingen en verzorgde de omslagen en illustraties van een paar boeken.
Nadat hij in 1902 met de dichteres Henriëtte Haitsma Mulier was getrouwd, vestigde Moulijn zich in Laren, van waaruit hij verscheidene reizen naar Frankrijk en Duitsland maakte. Hij ontwikkelde nu de stijl die hij de rest van zijn oeuvre min of meer trouw zou blijven en die gekenmerkt wordt door een doorwerkte, licht gestileerde manier van weergeven, die echter ten opzichte van zijn vroegere werk weer wat naturalistischer is. Tevens ging hij weer in olieverf werken, al bleef hij toch in de eerste plaats actief als lithograaf van sfeervolle landschappen en rivier- en bosgezichten. Deze verspeidde hij niet alleen los, maar ook in een aantal mappen, zoals Omstreken van Laren (6 bladen, 1904), De Duno (10 bladen, 1905), Het Koninklijk park Het Loo (12 bladen, 1909) en De Maas te Rotterdam (5 bladen, 1910).
In 1911 nam Moulijn, samen met o.a. J.G. Veldheer, het initiatief tot de oprichting van de 'Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst', waarvan hij secretaris werd. Vanuit deze functie zou hij betrokken zijn bij de organisatie van een groot aantal tentoonstellingen van Nederlandse prentkunst in binnen- en buitenland. In 1923 werd hij vice-voorzitter en vanaf 1930 tot 1936 was hij voorzitter. Als publicist heeft Moulijn eveneens zijn liefde voor de grafiek beleden; hij was medewerker van verschillende tijdschriften en schreef twee nog steeds lezenswaardige boekjes: De lithografische prentkunst (1918) en De eerste jaren der lithografische prentkunst in Nederland (1927). Ondertussen was hij in 1917 docent geworden aan de Rotterdamse academie en naar Den Haag verhuisd, waar hij actief werd in Pulchri Studio. Ook vanuit Den Haagmaakte hij verschillende buitenlandse reizen die hun weerslag in zijn oeuvre vonden. Na zijn pensionering in 1935 ging hij in het nabij gelegen Wassenaar wonen, waar hij nog een aantal productieve jaren doorbracht. De Tweede Wereldoorlog zou zijn oude dag echter ruw verstoren. In 1944 moest hij huis en atelier evacueren, omdat deze te dicht bij de kust lagen, en in maart 1945 ging een deel van zijn oeuvre verloren bij een bombardement op Den Haag. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in bij een van zijn zonen.

Zie ook s-moulijn.nl


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979