vvnk_hoofd

Kunstenaars & fabrieken

Korte beschrijvingen

De hieronder vermelde kunstenaars en fabrieken worden beschreven in de publicatie 'Vernieuwing & Bezinning'. Deze is in 2004 uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers (sinds enkele jaren WBOOKS) in samenwerking met de SSK 1900 en de financiële steun van de VVNK 1900. De beschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit deze publicatie. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.
Deze beschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografiën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

De totale lijst met kunstenaars is als pdf document te openen en op te slaan.

Raadpleeg alfabetische namenlijst of afbeeldingenlijst of zoek met 1 woord in

kunstenaarslijst kunstenaarsbeschrijving

namenlijst | afbeeldingenlijst

Beschrijving per kunstenaar/fabriek

vorige | volgende

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

10. Berg, Andries van den
(Den Haag 1852 - 1944 Den Haag)
schilder, tekenaar, etser
Vermoedelijk kreeg Van den Berg zijn eerste tekenlessen van zijn vader, die rijtuig- en decoratieschilder was. Tussen 1867 en 1875 volgde hij avondlessen aan de Haagse academie en behaalde er verschillende prijzen. Overdag assisteerde hij intussen eerst enkele jaren een oom, die decorschilder bij de Haagse Schouwburg was, en werkte vervolgens als lithograaf bij de bekende Haagse drukkerij Lankhout. In 1878 behaalde hij zijn MO-akte en nog datzelfde jaar kreeg hij een aanstelling als docent aan de Haagse academie. In de jaren 1879-1881 werd hem een Koninklijke Subsidie verleend waardoor hij in staat werd gesteld zich verder te bekwamen. Hij ging zich toeleggen op het schilderen van stillevens, portretten en vooral genretaferelen met soldaten in historische kledij, in een 17de-eeuws aandoende stijl. Daarnaast voerde hij geregeld opdrachten van de Haagse meubel- en interieurfima Mutters uit voor decoratieve schilderingen in betimmeringen. In de loop van de jaren '80 maakte de inspiratie op de 17de eeuw langzamerhand plaats voor invloed van de Haagse School. Hij ging nu steeds meer interieurs met figuren in eigentijdse kledij schilderen (enkele daarvan in 1902 en 1903 in Anreep bij Assen), die qua stijl vaak enigszins aan het werk van Johannes Bosboom doen denken.
Rond 1905 werd een nieuwe fase in Van den Bergs werk zichtbaar. Samen met zijn zoon Willem (geboren 1886), die in de voetsporen van zijn vader was getreden, trok hij er nu geregeld op uit om buiten te werken. Aanvankelijk gingen hij en Willem veelal naar Gelderland, waar ze vaak logeerden bij Willems vriend Theo Goedvriend; later bezochten ze ook Limburg, België en Frankrijk (zo waren ze in 1912 samen in Barbizon). Van den Bergs koloriet werd nu helderder en zijn penseelvoering wat vrijer en losser. Na zijn pensionering in 1918 werkte hij tot op hoge leeftijd bijna iedere zomer in Meerssen (Zuid-Limburg), waar hij vrijwel alleen landschappen en dorpsgezichten schilderde. Voorts heeft hij af en toe geëtst, hiertoe vermoedelijk gestimuleerd door Willem, die een gerenommeerd graficus was.


vorige | volgende


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 


koning

Konings Kunst
van Parijs tot de Veluwe,
(auteur Elizabeth Yates)
Schaffelaarsreeks nr. 45,
Uitgave Koninklijke BDU Uitgevers B.V., Barneveld, 2008

essers

Bernard Essers
1893-1945

(auteurs Piet Spijk &
Annemarie Timmer)
Uitgave Drents Museum en Waanders Uitgevers, 2008

moulyn_pub

Simon Moulijn
1866-1948

(auteurs Erik Ariëns Kappers,
Maarten Bunt,
Jan Jaap Heij)
Uitgave Drents Museum, Dordrechts Museum, Goltziusmuseum,
1979