vvnk_hoofd

Fonds Studie & Publicatie

Scriptieprijs Master- en Bachelorstudenten

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. Voor Masterstudenten bedraagt de eerste prijs € 750 en de tweede prijs € 250. Voor Bachelorstudenten bedraagt de eerste prijs € 500 en de tweede prijs € 150.

Omschrijving

Doel is het bevorderen van studie over kunst ontstaan rond 1900 en bekendheid geven aan de resultaten. De prijs heeft betrekking op de beeldende kunsten ontstaan in het tijdvak 1880-1940.
Inzenders verklaren zich bereid desgevraagd over het onderwerp bv een referaat te houden en een bijdrage voor het VVNK nieuwsblad 'Rond 1900' te schrijven.

Uitgereikte scriptieprijzen

» Masters

Overzicht winnaars VVNK-Scriptieprijs [lees verder »]

De totale lijst van winnaars van de VVNK-Scriptieprijs is als pdf document te openen en op te slaan.

» Bachelors

Overzicht winnaars VVNK-Scriptieprijs [lees verder »]

De totale lijst van winnaars van de VVNK-Scriptieprijs is als pdf document te openen en op te slaan.

Aanmelding

In 2019 is weer inzending mogelijk. Voor de Scriptieprijs van 2019 ligt de periode van voltooide scripties tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2019. De sluitingsdatum is 1 oktober 2019.
Geïnteresseerden kunnen de volledige Master- resp. Bachelorregeling downloaden.
Studenten kunstgeschiedenis die een scriptieonderwerp zoeken kunnen een lijst van mogelijke kunstenaars downloaden. Van deze kunstenaars is in de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900 en het Drents Museum interessant werk aanwezig. Het museum wil graag meer weten van deze kunstenaars. Nadere informatie is in te winnen bij het Drents Museum.

Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden fonds studie en publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Omschrijving

De activiteit moet gaan over het oeuvre van een Nederlandse dan wel een in Nederland gewerkt hebbende kunstenaar. Daarbij wordt gedacht aan het schrijven van een proefschrift of publicatie, het organiseren van een tentoonstelling, het maken van een brochure ten behoeve van die tentoonstelling enz.

Verstrekte bijdragen

Overzicht bijdragen voor diverse activiteiten [lees verder »]

De totale lijst van bijdragen uit het Fonds is als pdf document te openen en op te slaan.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen de volledige regeling downloaden. Als suggestie wordt verwezen naar de lijst van kunstenaars waarvan in de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900/Drents Museum interessant werk aanwezig is en waarvan men bij het museum graag wat meer wil weten.


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 

Publicaties

(7)
waarvoor bijdragen zijn verstrekt:

  «  [1] 2 3  »

[boek] beeld van Samuel Klinkenberg beeldhouwer, 1881-1970
publicatie Mw. I. Ket-Klinkenberg
2015
(bijdrage € 1500)

[boek] Georg Henri Lantman 1875-1933
publicatie A. Vermeer
2014
(bijdrage € 1000)