vvnk_hoofd

VVNK-evenementen

komend | geweest

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij de evenementencoördinatie.

De deelnamekosten staan vermeld in de 'Rond 1900' en op het aanmeldingsformulier. Jongerenleden t/m 26 jaar betalen de helft van de ledenprijs. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Aanmelding voor een evenement bij voorkeur digitaal met het formulier dat geopend kan worden bij het betreffende evenement. Kan dat niet, dan is aanmelding ook mogelijk per post met de opgavestrook die wordt meegezonden met de 'Rond 1900'.

(oude) VVNK-evenementen en tentoonstellingen zijn terug te vinden in het nieuwsbladarchief.

Komende evenementen

Op dit moment zijn er nog geen evenementen gepland.

Evenementen in de afgelopen 12 maanden

zaterdag 21 april 2018Bezoek aan Roosendaal

De VVNK brengt een bezoek aan Roosendaal waar de architect Jacques Hurks woonde en diverse prachtige panden en kerken heeft gebouwd. Bovendien biedt het Tongerlohuys op dit moment een tentoonstelling over deze architect. We hopen enkele panden van Hurks van binnen te kunnen bekijken, krijgen een rondleiding in de Hurkstentoonstelling en bezoeken de St. Josephkerk.
Zie de Rond 1900 van maart voor meer informatie.
zaterdag 24 maart 2018Algemene Ledenvergadering en lezing door Jan Jaap Heij in Zwolle

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden in de oorspronkelijke Statenzaal van het voormalige Gouvernementsgebouw van Overijssel. De wandschilderingen in deze zaal zijn ontworpen door Georg Sturm. Deze statenzaal is vrijwel een kopie van die in het Drents Museum.

Jan Jaap Heij zal een toelichting geven over datgene wat er allemaal te zien is in dit bijzondere gebouw. Daarna geeft hij een lezing over het door hem samen met Rob Delvigne geschreven boek "In de schaduw van Cuypers, Georg Sturm".
Zie het maart-nummer van de Rond 1900 voor meer informatie.
woensdag 14 maart 2018Symposium 'Lodewijk Schelfhout'

Kunstenaar-graficus Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschap- schilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol voor het Nederlandse modernisme. Tussen 1903 en 1913 woonde en werkte hij in Parijs, waar hij collega- kunstenaar Piet Mondriaan introduceerde in internationale kunstcircuits.

Ter gelegenheid van de publicatie van de eerste biografie over deze kunstenaar, getiteld 'Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist', organiseert Singer Museum Laren in 2018 een expositie over het werk van de kunstenaar. De Open Universiteit Nederland biedt in samenwerking met Singer Museum Laren een middagsymposium aan waar ook de leden van de VVNK welkom zijn.

De  aanmelding voor dit symposium is anders dan gebruikelijk. U kunt zich voor deze dag uiterlijk tot 1 februari aanmelden bij de Open Universiteit en niet bij de VVNK. Zie de Rond 1900 van december 2017 voor meer informatie en de thema’s van de vier lezingen.
zaterdag 24 februari 2018Bezoek Haags Historisch Museum

We brengen een bezoek aan de tentoonstelling 'De wereld achter het poppenhuis. Willem Tholen, Lita de Ranitz en vrienden' in het Haags Historisch Museum. Na een inleiding op de tentoonstelling is er de mogelijkheid om de publiekslieveling van het museum: het grote pronkpoppenhuis van Lita de Ranitz uit 1910 zelf te bekijken. De Haagse Lita de Ranitz (1876-1960) verzamelde haar leven lang poppen en poppenhuisspullen. Dat leverde een unieke collectie op.

Tijdens de bouw van dit poppenhuis correspondeerde De Ranitz met Willem Bastiaan Tholen (1860-1931), haar latere man. Tholen was een vermaard schilder van landschappen, stadsgezichten en portretten. In de tentoonstelling is een selectie opgenomen van zijn oeuvre en wordt zijn sociale netwerk geduid.

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden omdat de VVNK voor de inrichting van deze tentoonstelling een financiële bijdrage heeft geleverd. Zie het december-nummer van de Rond 1900 voor meer informatie.
zaterdag 27 januari 2018Scriptieprijzen uitreiking en lezing over het Eemgebied met rondwandeling

Op zaterdag 27 januari worden de tweejaarlijkse scriptieprijzen uitgereikt. Deze keer voor het eerst voor zowel bachelor- als masterscripties. De jury heeft de inzendingen beoordeeld en de winnaars zullen een presentatie houden over hun onderwerp.

Na de lunch krijgen we in Zandfoort aan de Eem een lezing over de ontwikkelingen in het Eemgebied. Tijdens de industriële revolutie is dit gebied grenzend aan de oude binnenstad en gelegen langs de Eem, volgebouwd met grote silo's, een gasfabriek, fabriekshallen. Na de lezing van Sjoerd Hekking is er de mogelijkheid om de ontwikkelingen in het gebied te gaan bekijken.
Zie het december-nummer van de Rond 1900 voor meer informatie.