vvnk_hoofd

Wat is en doet de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900?

Wie zijn wij

De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900) is een landelijke kleinschalige ontmoetingsplaats voor liefhebbers van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de boeiende periode 1880 - 1940.

Het doel van de VVNK 1900 is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling en het bevorderen van studie en publicatie. Een ruimere omschrijving is te vinden in de statuten die op 18-04-2017 zijn herzien.

De leden zijn leken en professionals, deels afstammelingen van kunstenaars, die specifiek geïnteresseerd zijn in de kunst uit de hierboven genoemde periode.

De VVNK 1900 biedt u

  • excursies naar tentoonstellingen en architectuur met deskundige inleiders en gidsen
  • een tweejaarlijkse meerdaagse buitenlandse reis en een tweejaarlijks symposium
  • nieuws- en informatiebladen met een tentoonstellingsagenda, boekaankondigingen en tips
  • faciliteiten bij het Drents Museum

Speciale band

De VVNK is in 1998 ontstaan uit de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK 1900). Deze is in 1964 opgericht door nazaten van kunstenaars en kreeg veel kunst in bezit. De collectie is tot 2017 in bruikleen ondergebracht bij het Drents Museum te Assen. Dit heeft - uitgebreid met eigen aanwinsten - een van de mooiste Nederlandse collecties rond 1900. De VVNK heeft daarom een speciale band met het museum.

Op dit moment is de SSK in liquidatie en zal naar verwachting medio dit jaar worden opgeheven. De collectie is in zijn geheel in eigendom aan het Drents Museum overgedragen.

In 2014 is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de SSK een bijlage bij Rond 1900 nr. 4 van september 2014 verschenen waarin de geschiedenis van de SSK mede aan de hand van archiefstukken uitvoerig uit de doeken is gedaan. Deze bijlage is hier te raadplegen.

Fonds studie en publicatie

Scriptieprijs Master- en Bachelorstudenten

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. In 2019 is weer inzending mogelijk. De sluitingsdatum is 1 oktober 2019.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

De laatste uitgereikte Masterscriptieprijzen:

Op 27 januari 2018 reikte jury-voorzitter Lieske Tibbe (m) in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort de VVNK-Masterscriptieprijzen 2017 uit aan Charlotte Franzen (r) en Roby Boes (l).
Charlotte Franzen (Radboud Universiteit Nijmegen) won de 1e prijs met haar scriptie A dangerous rival. Parallellen tussen de ‘muzikale’ schilderijen van Lawrence Alma Tadema en de Victoriaanse muziekcultuur. De scriptie sprong er uit wat betreft originaliteit van aanpak, multidisciplinariteit, theoretische diepgang en overtuigende inbedding van de besproken kunstwerken in hun, in dit geval Victoriaanse, context. Naast een oorkonde ontving Franzen een geldbedrag van €750.

Roby Boes (Universiteit van Amsterdam) kreeg de 2e prijs voor haar scriptie Rietveld als ‘Lebensgestalter’. Vier woningen en een interieur voor de Werkbundsiedlung in Wenen, 1929-1932. Deze scriptie munt uit door heel andere kwaliteiten: een zeer goede en kritische analyse van de bestaande literatuur over Rietvelds opvattingen, het Nieuwe Bouwen en de Werkbundsiedlung, aangevuld met nieuw materiaal, vooral archiefmateriaal, over een tot nu toe weinig onderzocht project van Rietveld. De 2e prijs omvat naast een oorkonde een geldbedrag van €250.

De laatste uitgereikte Bachelorscriptieprijzen:

Op 27 januari 2018 reikte jury-voorzitter Lieske Tibbe (l) in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort de (eerste) VVNK-Bachelorscriptieprijzen 2017 uit aan Jan de Bruijn (r) en Jocelyn Kotvis (m).
De eerste prijs was voor Jan de Bruijn (Universiteit Leiden) voor zijn scriptie Een onderzoek naar de positie en werking van glas-in-lood uit het atelier van Willem Bogtman binnen de Amsterdamse School. Dit vooral door zijn nauwkeurig archiefonderzoek, dat veel resultaat en nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Naast een oorkonde ontving De Bruijn een geldbedrag van €500.

Jocelyn Kotvis (Universiteit Utrecht) werd beloond met de 2e prijs voor haar scriptie Eduard Cuypers als ‘propagandist van koloniale schoonheid’. Een studie naar de beeldvorming vanuit de positie van de artistiek-ondernemende redacteur van “Het Ned. Indische Huis Oud & Nieuw” (1913-1915). Zij ging uit van de vraag welke – propagandistisch bedoelde – beeldvorming over Indische kunstnijverheid onder Eduard Cuypers’ redacteurschap tot stand kwam in de in totaal zes uitgaven van het tijdschrift. De 2e prijs omvat naast een oorkonde een geldbedrag van €150.


Juryrapport
Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.

Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden fonds studie en publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

De eerste financiële bijdrage is geleverd aan het Symposium [architect] Jan Stuyt [1868-1934] en de Heilig Land Stichting, Nijmegen dat op 25 februari 2011 georganiseerd is door de faculteit der Letteren, afdeling Kunstgeschiedenis, Radbouduniversiteit Nijmegen.

Lidmaatschap

Alle voordelen van het lidmaatschap en de kosten vindt u op de pagina Vereniging.
Aanmelding als lid kan per e-mailformulier.

We heten u graag welkom of verschaffen u nadere informatie.


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 

nieuw op de website

Er is op dit moment geen nieuws te melden.

 

Harting, Dirk Herman Michael (Dirk)
(Salatiga (Ned. Indië) 1884 - 1970 Heemstede)

54 a. Achterhuizen Oudezijds Achterburgwal, 1912; ets, 29,5 x 11.

Lorm, Cornelis de
(Den Haag 1875 - 1942 Ermelo)

84 a. Rookstel (uitvoering N.V. v/h Hero de groot), 1921/24; gepolitoerd mahoniehout, blad ∅ 32.